Notícies

El Llibre d'amor de dones fou editat per Carmen Caballero Navas l'any 2004 (Londres-Nova York, Kegan Paul, una marca de Routledge) i aquesta edició, exhaurida des de feia temps, ha tornat a ser impresa, ara en rústica, aquest any 2016.

En aquest volum publicat per Viella es recull la majoria de les intervencions aportades al col·loqui La prèsència catalana  a l'espai de trobada de la Mediterrània medieval (Barcelona, 13-16 de maig de 2009), organitzat per l'IEMed i amb la coordinació científica de

Natascia Tonelli, especialista en història de la literatura italiana medieval de la Università di Siena, ha publicat un extens estudi (Fisiologia della passione: poesia d'amore e medicina da Cavalcanti a Boccaccio, Florència, SISMEL, 2015) sobre la interrelació entre medicina i literatura a la Itàlia dels segles XIII i XIV, focalitzat en l'ús que els autors literaris, en particular de poesia, van fer

Meritxell Blasco Orellana (Universitat de Barcelona) ha editat el text hebreu del ms. Sant Petersburg, BN de Rússia, Firkovitch Heb-I, 338 (s. XIV), un ampli receptari mèdic (Sefer refu'ot), de prop de 400 receptes, per a ús d'un metge jueu català. L'edició s'acompanya d'una traducció anotada al castellà, d'un estudi del ms. i de diversos índexs i glossaris.

La revista Afers publica, al seu número 82 (2015), un dossier monogràfic sobre Ciència i medicina a la València foral, coordinat per Carmel Ferragud i Marialuz López Terrada.

Pamiela ha publicat un inventari raonat del lèxic mèdic i farmacològic en llatí i en diverses llengües vulgars (navarrès, català, castellà i occità) present a la documentació de l'antic regne de Navarra dels segles XIV i XV, a càrrec de Fernando Serrano Laráyoz, membre de l'equip de SCIÈNCIA.CAT.

La nova Història de la literatura catalana, coordinada per Àlex Broch, que publica Enciclopèdia Catalana, l'Editorial Barcino i l'Ajuntament de Barcelona, constitueix un monumental esforç d'actualització d'un manual generalista, ben necessari en totes les cultures, que, per al cas català, des de l'elaborat per Martí de Riquer i Antoni Comas per a la part antiga (1964-1972), feia molt que havia d'incorporar els avenços que s'han produït en la recerca.

El 29 de juliol del 2014 es posa a la xarxa el Corpus ReMediA: Repertorio di Medicina Antica, un corpus de textos de medicina (en particular, tractats de medicina i de cirurgia i receptaris mèdics) produïts en les diverses llengües romàniques. El corpus, interrogable amb el programa GattoWeb, és lematitzat i, en el cas de les traduccions, el textos s'acompanyen de la reproducció de l'original (si n'existeix una edició).