Notícies

L'Arxiu Històric de Protocols de Barcelona (AHPB), principal arxiu històric notarial del país, posa en xarxa Aurora, l'arxiu digital que permet l'accés lliure als seus fons. La digitalització dels importantíssims fons d'aquesta institució, que conserva llibres notarials datats del segle XIII ençà, és una aportació de gran rellevància per a l'agilització de la recerca i per a la conservació dels documents.

L'Editorial Barcino, a la seva col·lecció Els Nostres Clàssics, ha publicat una nova edició crítica de l'Espill, l'extensa narració en vers que el metge valencià Jaume Roig va escriure al voltant de 1460. L'edició és a cura d'Antònia Carré, membre de l'equip de SCIÈNCIA.CAT, que ha dedicat molts anys de la seva recerca a l'estudi i la divulgació d'aquesta obra, sovint incompresa per la seva radical misogínia. 

La revista Études Roussillonnaises publica, al seu volum 26 (2013-2014), un dossier monogràfic sobre el saber a l'espai rural català i occità durant els segles XII a XVIII, coordinat per Catherine Verna i Pere Benito.

El desembre de 2013 el projecte germà Arnau DB ha publicat un molt necessari web informatiu sobre Arnau de Vilanova i la seva obra, a cura de Sebastià Giralt i Jaume Mensa (UAB).

La col·lecció Biblioteca Sanchis Guarner, coeditada per l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i les Publicacions de l’Abadia de Montserrat, publica el Llibre de caça, el més extens i important dels tractats de falconeria medievals que es conserven escrits en català.

El desembre de 2012 es posa en xarxa el Diccionari del castellà del segle XV a la Corona d'Aragó (DiCCA-XV), dirigit per Coloma Lleal (UB), una base de dades sobre el castellà emprat als països de l'antiga Corona d'Aragó durant el Quatre-cents, fortament influït pel contacte amb el català i amb l'aragonès. S'hi ha fet un buidatge sistemàtic d'un ampli corpus de les obres manuscrites o impreses produïdes a l'àmbit catalanoaragonès durant aquell període, tant originals com traduccions.

El juny de 2012 s'obre a la consulta pública Sciència.cat DB, la base de dades de la línia de recerca de SCIÈNCIA.CAT, que sistematitza la informació bàsica sobre les obres, les fonts primàries (còdexs manuscrits, impresos antics i documents), l'onomàstica, la bibliografia i (afegit el febrer de 2015) el vocabulari especialitzat del patrimoni científic i tècnic medieval i renaixentista en català.

S'han publicat els resultats del col·loqui internacional El saber i les llengües vernacles a l'època de Llull i Eiximenis = Knowledge and Vernacular Languages in the Age of Llull and Eiximenis (Barcelona, 20-22 d'octubre de 2009), organitzat per ICREA i impulsat en part pel Grup Narpan «Cultura i literatura a la baixa edat mitjana», del qual formen part alguns membres de SCIÈNCIA.CAT. El volum, que porta el mateix títol, ha estat editat a cura d'Anna Alberni, Lola Badia,

HCUB és una xarxa temàtica constituïda pels investigadors de la Universitat de Barcelona que fan recerca en l'àmbit de la Història de la Ciència. Té per objectiu donar visibilitat a la recerca i la docència en Història de la Ciència que es fa a la UB i connectar els investigadors que s'hi dediquen des de grups i projectes de recerca de diverses facultats i disciplines.