El 'Regiment de sanitat' d'Arnau de Vilanova i l'alimentació

L'Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació i el Centre Català de la Nutrició de l'IEC acaben de publicar el llibre Alimentació i nutrició a Catalunya: industrials, productors i científics (2019), editat per Jordi Salas-Salvadó, Montserrat Barbany i Abel Mariné. L'obra recull una bona part del llegat que entorn del món alimentari ens han deixat empresaris i investigadors, en forma d’aliments de qualitat, marques reconegudes i coneixements de les relacions entre alimentació i salut, i és fruit de la col·laboració de periodistes, historiadors, empreses i professionals relacionats amb el món dels aliments i el seu impacte en la societat.

El llibre està dividit en dues grans parts. A la primera, que porta per títol "Persones, famílies i indústries alimentàries a Catalunya", hi ha capítols dedicats a Manuel Raventós i el xampany, al cognom Torres associat al vi, a les Galetes Trias, a la cervesa Damm o al cacaolat de can Viader, entre d'altres.

La segona part, titulada "Científics destacats en alimentació o nutrició a Catalunya i els Països Catalans", s'obre amb un article d'Antònia Carré, membre de l'equip de SCIÈNCIA.CAT: "«De les coses que el cos nodreixen»: els aliments al Regiment de sanitat d'Arnau de Vilanova" (pp. 171-185). En aquest article es resumeix el tipus d'alimentació prescrit al règim de vida que Arnau va escriure per a Jaume II d'Aragó, que es pot fer extensiu als estaments socials elevats de l'Edat Mitjana.

Presentació del llibre.

Més informació sobre el Regiment de sanitat d'Arnau de Vilanova.

Air Max 90 NS GPX