Vernacularidades en la ciencia medieval y renacentista: textos, creadores, profesionales

Referència
MCINN-AEI/FEDER PID2021-123419NB-I00
Programa

Programa estatal para impulsar la investigación científico-técnica y su transferencia, del Plan estatal de investigación científica, técnica y de innovación 2021-2023 (Proyectos de I+D de generación de conocimiento), convocatòria 2021

Període
1/09/2022 - 31/08/2026
Investigadors principals

Lluís Cifuentes i Comamala (Universitat de Barcelona)
Carmel Ferragud Domingo (Universitat de València)

Altres membres de l'equip de recerca

Meritxell Blasco Orellana (Universitat de Barcelona)
Ferran Garcia-Oliver Garcia (Universitat de València)
Maria Antònia Martí Escayol (Universitat Autònoma de Barcelona)
Fernando Serrano Larráyoz (Universidad de Alcalá)

Membres de l'equip de treball

Vicent Bataller Grau (Universitat d’Alacant)
Anass Benmokhtar Razik (Universitat de Barcelona)
Antònia Carré Pons (Universitat Oberta de Catalunya)
Antoni Contreras Mas (Investigador independent, Palma)
Alfred Garcia Femenia (Investigador independent, Gandia)
Sofia Garçon Peyrí (Investigadora independent, Barcelona)
Anna Gudayol i Torelló (Biblioteca de Catalunya)
Clara Jáuregui (Arxiu Capitular de Barcelona)
Carme Llanes Domingo (Investigadora independent, Algemesí)
Andrea Martí Serrano (Universitat de València)
María Isabel Morente Parra (Universidad Complutense de Madrid)
Ignacio Nebot Segarra (Universitat de València)
Ricardo Olmos de León (Investigador independent, València)
Juan José Sanchis Molina (Investigador independent, València)
Raimon Sebastian Torres (Investigador independent, Barcelona)
Carles Vela i Aulesa (Universitat de Barcelona)

Membres externs:
Ilil Baum (Hebrew University of Jerusalem, Israel)
Ester Borsato (Invesigadora independent, Siena, Itàlia)
Claudia Lemme (Università G. D'Annunzio di Chieti-Pescara)
Michael R. McVaugh (University of North Carolina, EUA, emèrit)
Marilyn Nicoud (Université d’Avignon, França)
Michela Pereira (Investigadora independent, Siena)
Stefano Rapisarda (Università degli Studi di Catania, Itàlia)
Daniela Santoro (Università degli Studi di Palermo, Itàlia)
Carolin Schmitz (King’s College London, Regne Unit)
Ilaria Zamuner (Università G. D'Annunzio di Chieti-Pescara, Itàlia)

Doctorands:
Eduardo Antonio Montes (Universitat de Barcelona) (directora: Meritxell Blasco)
Stefania Buosi Moncunill (Universitat de Barcelona) (director: Lluís Cifuentes)
Chiara Fragomeli (Università degli Studi di Siena - Universitat de Barcelona) (directors: Pär Larson i Lluís Cifuentes)
Albert Lizandra Prieto (Universitat de Barcelona) (directora: Meritxell Blasco)
Julián Marcelo Cocho (Universitat de València) (director: Carmel Ferragud)
Maria Sonia Moreno Molina (Universitat de València) (director: Carmel Ferragud)
María Muñoz Benavent (Universitat de València) (directors: Carmel Ferragid i Lluís Cifuentes)
Glòria Ribugent i Gubau (Universitat de Barcelona) (director: Lluís Cifuentes)
Javier Serna Box (Universitat de València) (directors: Carmel Ferragud i Josep Simon Castel)
Jorge A. Vázquez Parra (Universitat de València) (director: Carmel Ferragud i Josep Casulleras)

Col·laboradors

Miquel Hernàndez (creació i manteniment de les bases de dades)

Seu

Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, Facultat de Filologia i Comunicació, Universitat de Barcelona

Objectius

El projecte planteja l'estudi d'alguns aspectes de:

  1. El sistema mèdic creat a partir de finals del segle XIII a l'Occident europeu
  2. El procés de vernacularització del saber mèdic, científic i tècnic paral·lel al renaixement urbà baixmedieval, en particular en el marc català però també en alguns contextos mediterranis pròxims
  3. La recepció d’aquests processos en la literatura, en el lèxic i en l’art


Iniciatives generals:

  • Es produiran diverses edicions crítiques i estudis especialitzats
  • S’enriquiran els recursos digitals existents, creats amb l’ajuda de projectes finançats anteriors (bases de dades Sciència.cat DB i MedCat), i se’n dissenyaran de nous (bases de dades FalconAr i MedNav)
  • Es potenciaran els apartats de divulgació de la recerca que hi ha a Sciència.cat i a FalconAr