Narpan II: Ciencia vernácula en el Occidente mediterráneo medieval y moderno (VerMed)

Referència: 
MICIU-AEI/FEDER PGC2018-095417-B-C64
Programa: 
Programa estatal de generación de conocimiento y fortalecimiento científico y tecnológico del sistema de I+D+i (Proyectos de I+D de generación de conocimiento), convocatòria 2018
Període: 
2019-2021
Investigadors principals: 

Lluís Cifuentes i Comamala (Universitat de Barcelona)

Membres de l'equip de recerca: 

Carmel Ferragud Domingo (Universitat de València)
Fernando Serrano Larráyoz (Universidad de Alcalá)
Meritxell Blasco Orellana (Universitat de Barcelona)
Anna Gudayol i Torelló (Biblioteca de Catalunya)

Membres de l'equip de treball: 

Antònia Carré Pons (Universitat Oberta de Catalunya)
Ricardo Olmos de León (investigador independent, Valencia)
Raimon Sebastian Torres (investigador independent, Barcelona)

Membres externs:
Ilil Baum (Tel Aviv University, Israel)
Thomas M. Capuano (Truman State University, EUA, emèrit)
Stefano Rapisarda (Università degli Studi di Catania, Itàlia)
Ilaria Zamuner (Università G. D'Annunzio di Chieti-Pescara, Itàlia)

Nous doctors:
Ester Borsato (Università degli Studi di Siena - Universitat de Barcelona) (directors: Pär Larson i Lluís Cifuentes) (2021)
Claudia Lemme (Università G. D'Annunzio di Chieti-Pescara) (directors: Ilaria Zamuner, Sergio Lubello i Lluís Cifuentes) (2021)
Juan José Sanchis Molina (Universitat de València) (directors: Carmel Ferragud i Àlvar Martínez Vidal) (2020)

Doctorands:
Anass Benmokhtar (Universitat de Barcelona) (director: Meritxell Blasco)
Stefania Buosi Moncunill (Universitat de Barcelona) (director: Lluís Cifuentes)
Chiara Fragomeli (Università degli Studi di Siena - Universitat de Barcelona) (directors: Pär Larson i Lluís Cifuentes)
Elena Justel Gómez (Universidad de Alcalá) (director: Fernando Serrano Larráyoz)
Albert Lizandra Prieto (Universitat de Barcelona) (director: Meritxell Blasco)
Julián Marcelo Cocho (Universitat de València) (director: Carmel Ferragud)
Glòria Ribugent i Gubau (Universitat de Barcelona) (director: Lluís Cifuentes)
Jorge A. Vázquez Parra (Universitat de València) (director: Carmel Ferragud i Josep Casulleras)

Col·laboradors: 

Miquel Hernàndez (creació i manteniment de la base de dades Sciència.cat DB)

Seu: 

Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona

Objectius: 
  1. Desenvolupament de la base de dades Sciència.cat DB: revisió i publicació progressiva dels materials incorporats en fases anteriors (descripcions d'obres i manuscrits); incorporació de noves descripcions de manuscrits, impresos antics, documents sobre llibre i lectura i vocabulari tècnic; continuació del buidatge sistemàtic de temes de medicina, ciència i tècnica en les obres de la literatura catalana medieval; manteniment de l'apartat bibliogràfic (Cifuentes, Ferragud, Serrano). Primeres fases de la incorporació de l'arxiu de Luis García Ballester a l'apartat documental (Ferragud) i de la de lèxic mèdic i farmacològic català aljamiat en hebreu al de vocabulari tècnic (Blasco). Manteniment del web Sciència.cat, alhora informatiu i eina de divulgació de la recerca (apartats sobre temes i homenatges).

  2. Explotació del material català classificat a Sciència.cat DB i del corresponent al seu context mediterrani occidental (de les àrees occitana, ibèrica i itàlica), en forma d'edicions crítiques i d'estudis sobre diversos aspectes històrics i filològics. En concret, es planteja l'edició de les traduccions catalanes de la Isagoge de Johannitius (Carré i Cifuentes); de la traducció catalana de Ferrer Saiol de l'Opus agriculturae de Pal·ladi (Sebastian); d'un tractat anònim d'agricultura en català (Capuano); de les traduccions francesa, occitana i italiana de la Practica oculorum de Benvenuto Grafeo (Zamuner); i d'una traducció italiana del capítol "De urinis" del Liber introductorius de Miquel Scot (Rapisarda). Estudis sobre els consells mèdics personalitzats en castellà i en català (Serrano), la interrelació entre ciència i literatura (Ferragud), l'origen de la medicina legal (Ferragud) i la falconeria (Olmos). Tesis doctorals en curs sobre el vocabulari nàutic (Borsato), una traducció catalana d'alquímia (Buosi), el vocabulari matemàtic (Fragomeli), la formació del fons de manuscrits de la Biblioteca de Catalunya (Gudayol), un receptari mèdic en català i el seu vocabulari (Lemme), un tractat de menescalia (Ribugent), la dieta i les patologies del Toledo andalusí (Justel), i diverses obres mèdiques modernes de l'àrea valenciana (Marcelo, Sanchis).

  3. Estudi del vocabulari tècnic, en particular del català, i del mutilingüisme present en les obres, amb especial atenció al fenomen de l'aljamia en hebreu. S'estudiarà el vocabulari català, en ocasions de manera comparativa, de la medicina (Carré, Cifuentes), l'oftalmologia (Zamuner), l'agricultura (Sebastian, Capuano), la farmacologia (Lemme), l'alquímia (Buosi), la nàutica (Borsato), la matemàtica (Fragomeli) i la menescalia (Ribugent). Nova edició de dues llistes de sinònims farmacològics trilingües (àrab, català i llatí) aljamiades en alfabet hebreu (Blasco). Estudi del multilingüisme en els textos mèdics dels jueus catalanoaragonesos (Baum), i del vocabulari mèdic i filosoficonatural en àrab, en hebreu i aljamiat en hebreu de l'àrea occitanocatalana (Benmokhtar, Lizandra).